Nedostatek CA, Mo, B

  • Nedostatek Ca, především uvnitř hlávky vznikají černé ,často mírně vpadlé tečky.Výskyt hlavně na kyselých půdách,při přehnojení dusíkem.
  • Nedostatek Mo, čepele mladších listů jsou redukované,často se vyskytují rostliny bez srdéčka. Hlavně na půdách kyselých s nadbytkem volného železa
  • Nedostatek B,zhnědnutí růžice a dutiny v košťálu,poškozené kořeny hnědnou.
    Výskyt na alkalických půdách.