Závlaha zeleniny

 

Závlahy v polním zelinářství:

- podzemní-studny (chladná, často velmi tvrdá)

- říční- teplejší, měkčí, problém s kontaminanty a rychle se měnícím chemismem

- rybniční a jezerní- obvykle nutná mech. Úprava (filtrace), chemismus záleží na přítocích a podloží

- srážková- nejměkčí, pozor na emisní zamoření

- vodovodní

 

Úprava vody

Filtrace –mechanické čištění vody, odstranění anorganických (písek) a organických (rostl. Zbytky) částic, které by mohly ucpávat rozvodný systém, Filtrace ultrajemná – omezení výskytu MO., Tvrdost – obsah ve vodě rozpuštěných solí 1°dH=10 mg CaO solí na 1 litr, optimum-středně tvrdá 8-12°dH

 

Maximální obsah iontů (mg/l) v zálivkové vodě pro snášenlivé druhy zeleniny:

Celkový obsah solí do 1000, celková tvrdost do 30°dH, uhličitanová tvrdost 15-20°dH, chloridy do 120°dH, sodík 80-120, sírany do 200, dusičnany 50, draslík 40, Ca -250, Fe-3, B- 1,Mg-40- Mn-3,Zn do 1

Snášenlivost zel. k obsahu solí ve vodě:

Nízká do 500mg/l- ředkvičky, ředkve, salát, mrkev,fazole

Střední do 750 mg/l-okurek,paprika,rajče,cibule

rozvod vody a závlaha agromosty, agromosty mohou být pro posun v pásech- motor spalovací (nafta), agromost-rameno s centrálním ukotvením

<span style="font-size:10.0pt; font-family:" tahoma","sans-serif";times="" new="" roman";="" "="">

 

Koncové detaily:

Rozstřikovače,postřikovače:

a) postřikovač úderový kruhový - puk – tlakem vody se otáčí (nerovnoměrnost vody) a zavlažují kruhový půdorys o poloměru 15-30 m dle typu, výhody-nízká náročnost na manipulaci velký dosah,-nevýhody-silný proud a kapky především pro sadbu(mech.poškození R), půdní škraloup na nekrytém pozemku, i vodní eroze

b) rámové konstrukce- trubky s umístěnými tryskami nebo otvory (štěrbinami),-výhody-jemnější rozstřik vody, omezení tvorby škraloupu

 

c) rozstřikovací tryska rotační- jemné, rovnoměrná distribuce vody, menší ztráta vody

 

d) mikropostřik- použití ve zvlněném terénu, dlouhé závlahové linky,malý průměr potrubí,konstantní průtok při vyšším tlaku(nad 4 bar), mikropostřikovače s regulací průtoku (tlakovou komperací), stejnoměrné dávkování vody a hnojiva samoproplachovací regulační mechanismus, z materiálů odolných k hnojivům a chemikáliím

 

Kapková závlaha- nejlepší, - doplňkové závlahy

a)    trubky s integrovanými kapkovači, odolnost proti zanášení a přesnost, průměr 12,16,20 mm, kapkové trubky s kapkovači 2 až 4 l/h

b)    tlakově kompenzované kapkovače, v topograficky složitých terénech

c)     tenkostěnné trubky s labyrintovým samočističem

 

-detailně k jednotlivým plodinám, vhodné pro hrnkové kultury, ne u polní zeleniny (příliš náročná na manipulaci a finance)

-výhoda-minimalizace ztrát vody výparem, omezení tvorby škraloupu

-nevýhoda- nutnost filtrace vody, vyšší pořizovací náklady

 

Závlaha podmokem- Čína, Súdán, velké množství vody

 

Obecné zásady

Vysoká náročnost zeleniny, vodní stres-listová zel.,při přesazení, 95% transpirace, průměrné uložení kořenové soustavy 0,1-0,4m, vysoký vliv evapotranspirace- omezit svrchní závlahu, mladé výsevy,výsadby jemný postřik, aplikace v závlahové dávce, dávka ovlivněna druhem půdy, optimum 30 mm max za 7 dnů, 20mm dávka- po výsevu, výsadbě

Půdní hydrolimity- PK-polní vodní kapacita- max.kapilární voda,kterou půda udrží

                        -BV- bod vadnutí- množství kapilární vody v půdě rostl. Prakticky nepřístupná

                        -ZVmin- min. zásoba půdní vláhy- nutný podíl k zachování výnosové úrovně

 

Závlaha zeleniny

Jarní suchý pozemek- nutnost závlahy před založením kultury

Po výsevech max dávka 5mm/hod

Mladé kultury – 10-15 mm

Lehké půdy nižší dávky – 15mm

Teplota vody – jaro 10-15°C, léto 15-25°C, teplota půdy by se neměla od teploty vody lišit o 2°C