Semena

Hmotnost tisíce semen je 3-5 gramů.

V jednom gramu je 200-330 semen.

Výsevek je 18-20kg na hektar.

Výnos z jednoho hektaru je průměrně 35-40 tun.

Doba od výsevu do sklizně je 210-220 dní.