Semena

Hmotnost tisíce semen je 0,35-0,55 gramy.

V jednom gramu je 2000-2800 semen.

Výsevek je 2-4kg na hektar.

Výnos z jednoho hektaru je průměrně 15-20 tun.

Doba od výsevu do sklizně je přibližně 160 dní.

Pro předpěstování 100kusů sazenic potřebujeme 0,1 gramů osiva.