Cibule (Allium cepa)

Cibule (Allium cepa)

Popis: 

Jednoděložná rostlina z čeledě Liliovitých. Kvete v druhém roce.Cibule je zásobní orgán , který je tvořen zdužnatělými bázemi listů. Povrch cibule je kryt obalovými suknicemi/šupinami/.Listy jsou trubkovité , duté.Ve druhém roce vytváří květenství s okolíkem květů. Plodem je trojpouzdrá tobolka se třemi černými nepravidelnými semeny.

 

Pěstování:

Pěstování z přímých výsevů:

Pro pěstování cibule jsou nejvhodnější středně těžké hlinitopísčité půdy v záhřevných polohách. Zařazujeme ji do druhé až třetí tratě s dobrou zásobou živin, s pH minimálně 5,5. Vyséváme co nejdříve na jaře, /konec března/aby semena měla dostatek vláhy, do řádků 30 - 35 cm vzdálených, do hloubky 2-3 cm. ( Záhonový výsev - šířka záhonu je 1500 mm ,přesný secí stroj do dvoj nebo třířádkových pásů.Počet semen na 1 ha je okolo 1 mil. tak aby při sklizni bylo 650 - 750 tisíc rostlin na 1 ha)V řádku jednotíme podle potřeby na 4 - 5 cm. V průběhu vegetace věnujeme pozornost kultivaci s cílem udržet provzdušněnou strukturu půdy. Závlaha je vhodná, ale pouze do poloviny července. V uzavřených polohách a ve vlhčím období vyžaduje cibule od poloviny června ochranu fungicidy proti plísni cibulové. Sklízíme, když je nať poloviny rostlin polehlá a cibule mají žlutohnědou slupku. Dosoušíme na záhonech nebo na roštech./ letní výsev - rostliny do zimy vytvoří 4-5 listů

Pěstování cibule sazečky:

K této technologii pěstování jsou vhodné zejména odrůdy ŠTUTGARTSKÁ a VŠETANA. Pro předpěstování sazečky vyséváme osivo od března do poloviny dubna hustě do řádků. Na 10 m2 potřebujeme přibližně 100 g osiva. V době, kdy cibulky dosáhnou sílu tužky, porost vytrháme a necháme na slunci zatáhnout. Optimální teplota pro skladování je do 5°C nebo nad 15°C.
Příští rok sazečku vysazujeme na záhon brzy z jara tak, aby konec krčku mírně vyčníval nad povrch záhonu. Na metr čtvereční vysazujeme 100 - 300 g cibulek ve sponu 20 x 8 - 10 cm. Cibule pěstované ze sazečky mají oproti přímo setým cibulím horší skladovatelnost, ale podstatně ranější sklizeň. /700 - 1200 kg cibule o velikosti 5-15 mm/

Pěstování přezimujících odrůd:

Ozimé odrůdy jsou zajímavé zejména pro dosažení rané sklizně, protože dozrávají ještě dříve než cibule pěstované ze sazečky. Osivo vyséváme od poloviny srpna do začátku září (časný výsev způsobuje vybíhání, pozdní pak vymrzání nedostatečně vyvinutých rostlin). Po výsevu je nutné zabezpečit dostatek vláhy pro vzcházení rostlin tak, aby rostliny začaly rychle růst a do zámrazu dosáhly tloušťky minimálně 5 mm.

Ochrana proti chorobám a škůdcům

1 * Proužkovitost cibule - na listech jsou patrny podélné žluté proužky. Listy ztrácejí pevnost, varhánkovatějí a jsou svěšeny dolů. Rostliny jsou krkaté. Tato choroba napadá šalotku a cibuli ze sazečky. Krkaté rostliny neskladujte a likvidujte. Původcem choroby je virus žluté zakrslosti cibule.
2 * Plíseň cibulová - na listech a květních stvolech jsou patrny bledší žlutavé skvrny. Ty se za vlhka pokrývají bělavým, později šedavým povlakem plísně. Listy a květní stvoly se lámou a odumírají. O c h r a n a : preventivními postřiky prostředky Dithane, Perozin, Neroxon, Kuprikol podle návodu na příbalovém letáku.
3 * Plíseń cibulová - na listech a suknicích se objevují olověně šedé pruhy, pod pokožkou černohnědá hmota výtrusů. Ochrana: zamořený pozemek je nutné desinfikovat, např.1% formalínem.
4 * Háďátkou zhoubné - obalové šupiny a suknice jsou zduřelé, houbovité, po délce popraskané, kořeny odpadlé, podpučí popraskané, vnitřní části rostlin často vyhřezávají. Háďátko napadá všechny druhy cibulovin. Ochrana. 5 let nepěstovat cibuloviny na zamořeném pozemku.
5 * Květilka cibulová - v podzemních zahnívajících částech se nacházejí bělavé larvy, vpředu zúžené, vzadu jakoby useknuté. Rostliny chřadnou a odumírají. Moucha klade v květnu bílá podlouhlá vajíčka velikosti 1mm ve skupinách i jednotlivě ke krčku rostliny. O c h r a n a : postřik Metationem v době kladení vajíček.