Bělásek řepový (Pieris rapae)

Bělásek řepový (Pieris rapae)

Housenky běláska řepového stejně jako běláska zelného poškozují rostliny žírem a znečišťují trusem. Housenka je sametově zelená. Motýli první generace létají od konce dubna do počátku června. Tato první generace je poměrně málo početná a jen výjimečně způsobuje významné škody. Druhá generace bývá početnější. Vyskytuje se v červenci a srpnu. Vajíčka běláska řepového jsou kladena jednotlivě, především na žebra na spodní straně listů. Housenky žijí jednotlivě. Od třetího instaru (stupeň larválního vývoje) se zavrtávají do hlávek, kde již nejsou insekticidy zasažitelné. 

OCHRANA JE MOŽNÁ PŘÍPRAVKEM STEWARD (postřikem max. 3x v intervalu 10-14 dnů při začátku líhnutí housenek).