Vrtalka pórová (Napomyza gymnostoma)

Vrtalka pórová (Napomyza gymnostoma)

Projevuje se v listech na rozhraní podzemní a nadzemní části, ale hlavně v podzemní části podélné a příčné miny, někdy povrchové praskliny. Rostliny na záhonech i ve skladech zahnívají. Mušky jsou šedočerné se světlou hlavou, 3-4mm dlouhé. Mušky 1.generace létají v dubnu a květnu, 2. generace od začátku srpna do září. Samičky zasouvají vajíčka kladélkem na rozhraní etiolované (ve tmě rostoucí) a zelené části kořenového krčku. Larvy jsou bílé dorůstají délky 8mm, na zadním konci těla mají 2 nápadně velká černá stigmata (rány). Larvy minují (způsob poškozování rostlin). Kuklí se na konci miny. Kukla je ukrytá v soudečkovitém, skořicově hnědém 3,5-4mm dlouhém pupariu (larva). Puparia mohou vypadávat do půdy. Puparia přezimují v napadených zbytcích rostlin. V jedné rostlině může být až 30 larev nebo kukel. Škůdce napadá též cibuli a česnek.

OCHRANA JE MOŽNÁ PŘÍPRAVKY  CYPER 10 EM (postřikem), DECIS MEGA (postřikem).

!! PÓR PĚSTOVAT V CO NEJVĚTŠÍ VZDÁLENOSTI OD PŘEDCHOZÍCH POROSTŮ PÓRU, CIBULE A ČESNEKU. ZBYTKY ROSTLIN PO SKLIZNI NEJLÉPE SPÁLIT. LARVY MINUJÍCÍ NA LISTECH NELZE POSTŘIKEM ZASÁHNOUT !!