Strupovitost bulev celeru (Phoma apiicola)

Strupovitost bulev celeru (Phoma apiicola)

Způsobuje hnědé skvrny na kořenech, které se postupně zvětšují. Napadené pletivo korkovatí a praská. Takto napadené bulvy jsou drobnější, zaškrcené a deformované. Na napadených pletivech se tvoří plodničky, které jsou na bázi řapíků vnějších listů. Choroba se vyskytuje za vegetace, ale i v průběhu skaldování. Způsobuje značné ztráty v průběhu skladování. Houba přezimuje bud na osivu nebo na napadených zbytcích rostlin. 

OCHRANA JE MOŽNÁ POUZE DŮSLEDNÝM STŘÍDÁNÍM PLODIN, MOŘENÝM OSIVEM, DESINFIKOVANÁ PŮDA A LIKVIDACÍ NAPADENÝCH POSKLIZŇOVÝCH ZBYTKŮ.