Semena

Hmotnost tisíce semen je 7-10 gramů. 

V jednom gramu je 70-100 semen. 

Výsevek je 25-30 kg na hektar.

Výnos z jednoho hektaru je průměrně 10-12 tun.

Doba od výsevu do sklizně je 32-40 dní.