Semena

Hmotnost tisíce semen je 6,5-10 gramů. 

V jednom gramu je 50-70 semen.

Výsevek je 15kg na hektar.

Výnos u raných odrůd 10-15 tun, u pozdních 25-30 tun.

Doba od výsevu do sklizně, dle odrůdy od 50-130 dnů.