Semena

Hmotnost tisíce semen je 1,3-1,5 gramy.

V jednom gramu je 700-750 semen.

Výsevek je 2,5-3,5 kg na hektar. 

Výnos z jednoho hektaru je průměrně 15-20 tun. 

Doba od výsevu do sklizně je 80-200 dnů (podle druhu).