Sadba

Sadba

Výnos z jednoho hektaru je průměrně 5-7 tun.

Doba od výsadby do sklizně je 115-780 dnů.