Rzi (Melampsora spp., Puccinia spp., Uromyces spp.)

Rzi (Melampsora spp., Puccinia spp., Uromyces spp.)

Rzi rodu Melampsora- Na listech a stvolech celé řady druhů rodu Allium vytvářejí na jaře oranžově žluté až až oranžové vystouplé polštářky (aecidie) a v nich aecidiospory. Postižené listy žloutnou a usychají. Aecidiospory infikují listy topolů a vrb, kde se vytvářejí kupky letních a zimních výtrusů. Silně postižené listy žloutnou a usychají.

Rzi rodu Puccinia vytváří na listech a stvolech na jaře skupinky drobných žlutooranžových pohárkovitých aecidií, později rezavě žluté kupky letních výtrusů. Kupky jsou roztroušené nebo ve skupinách, zpočátku pokryté pokožkou, později prášivé. V letních měsících se vytváří hnědočerné polštářky zimních výtrusů (teleutospor). Jsou různě velké a zůstávají dlouho pokryté šedou pokožkou. Silně postižené listy žloutno a usychají.

Rzi rodu Uromyces vytváří drobné roztrušené nebo v podélné řady uspořádané rzivé kupky letních výtrusů (uredospor), později různě velké, nepravidelné protažené černohnědé kupky zimních výtrusů (teleutospor). Kupky jsou dlouho kryté šedě zbarvenou pokožkou. Silně postižené listy žloutnou a usychají.

OCHRANA JE MOŽNÁ PŘÍPRAVKEM SAPROL NEW (postřikem).

!! POUZE NA SEMENNÉ POROSTY !!