Půdní oomycety (Chromista oomyceta)

Mezi půdní oomycety (Chromista: Oomycota) vyskytující se na území ČR a způsobující závažná poškození rostlin lze zařadit několik desítek druhů náležejících do rodů Phytophthora a Pythium. Velký význam má podle současných znalostí kolem 15 druhů. Přestože výskyt oomycetových patogenů (zpravidla neurčených do druhů) je u nás pravidelně udáván, málokdy se podařilo tyto patogeny izolovat, určit, vědecky popsat a nález publikovat. Proto je česká literatura na konkrétní a ověřitelné údaje o jejich výskytu velmi skoupá. Z vědecké literatury je na okrasných rostlinách bezpečně doložen výskyt jen malého počtu druhů na několika hostitelích – poslední významné práce byly publikovány v 50. a 60. letech minulého století prof. K. Cejpem. Současné výzkumy ale ukazují, že se často jedná o zcela běžné patogeny.

OCHRANA JE MOŽNÁ PŘÍPRAVKEM PROPLANT (zapravením do substrátu, zálivkou po výsadbě, namáčením kořenů, zálivkou po nebo před výsevem)