polníček kozlíček

polníček kozlíček

Popis a význam:

Polníček kozlíček je jednoletá rostlina. Má přízemní růžici listů ,které jsou kopisťovité.

pěstuje se pro listy ,které se používají na přípravu salátů.

 

Pěstování a sklizeň:

rostlina se vysévám od března do řádků ,20 m od sebe vzdálených.Spotřeba osiva je asi 5-6 kg na hektar.
Má krátkou vegetační dobu asi 60 dnů,proto nemá zvláštní požadavky na agrotechniku během růstu.

sklízí se vyřezáváním celých růžic ,jako špenát.

Poznámka : nehodí se pro velkovýrobu