Pochmurnatka mrkvová (Psila rosae)

Pochmurnatka mrkvová (Psila rosae)

Mladé rostliny žloutnou a odumírají. Na povrchu kůlového kořene, především v jeho horní třetině, jsou zvenčí patrné chodbičkovité požerky s mušími larvami. Bulvy celeru se zbarvují do fialova. Listy napadených starších rostlin celeru a petržele žloutnou. Význam: Napadení mrkve a celeru může vést až k úplnému znehodnocení napadených rostlin. Poškozené rostliny zahnívají při skladování. Významný, pravidelně se vyskytující škůdce. Přezimuje kukla v půdě. V květnu se líhnou dospělci. Samice kladou vajíčka do půdy v blízkosti živných rostlin. Larvy prvních instarů ožírají postranní kořínky, od třetího instaru napadají larvy kůlový kořen. Kuklí se v napadeném kořenu nebo v půdě. V srpnu se líhnout dospělci druhé generace.

OCHRANA V TÉTO DOBĚ NENÍ MOŽNÁ. DŘÍVE PŘÍPRAVKEM DURSBAN 10 G