Padlí miříkovitých (Erysiphe heraclei)

Padlí miříkovitých (Erysiphe heraclei)

Na všech nadzemních částech (listech, řapících, lodyhách, květenstvích i semenech) vznikají bělavé moučnaté povlaky ("moučenka") patogena. Nejsilněji jsou napadány vrchní strany listů. Vlivem poškození pokožkových buněk se napadené části zbarvují šedozeleně. Na povlacích houby později vznikají velmi drobné (0,1 mm) kulovité plodničky (kleistotécia), která mění barvu povlaků z čistě bílé na špinavě šedou. Napadené listy rostou pomaleji, ztrácejí turgor a jsou křehké. Napadené rostliny jsou menšího vzrůstu a poskytují menší a nekvalitní kořeny. V případě napadení semen (především u petržele) dochází k velmi výraznému poklesu výnosu a především kvality semen. Masivní výskyt choroby je především v období suchého a horkého léta. Patogen přezimuje ve formě plodniček na posklizňových zbytcích a na semenech, ze kterých se na jaře uvolňují pohlavními výtrusy (askospory). Za vegetace se šíří nepohlavními výtrusy (konidiemi).

OCHRANA JE MOŽNÁ PŘÍPRAVKEM ORTIVA (postřikem max. 2x v intervalu 10-14 dní)