okurka nakladačka

okurka nakladačka

Popis a nároky:

Jednoletá, jednodomá rostlina s jednopohlavními květy. Kořenový systém je mělký. Lodyha je poléhavá hranatá s úponky, listy jsou dlanitě dělené s třemi až pěti laloky. Květy jsou kalichovité, žluté.Některé odrůdy jsou partenokarpické. Plodem je dužnatá bobule s hladkým nebo bradavičnatým povrchem. Semeno je ploché, žlutobílé.Klíčivost udržuje až 8 let.

Okurka je plodinou první tratě. Vyžaduje záhřevné, hlinité, humózní půdy. Vzhledem k slabšímu kořenovému systému je náročná na dostatek přístupných živin a vyrovnaný vláhový režim.
Vhodná předplodina je hrách, cibule, pór, fazol, řepa, koštáloviny, cukrovka a jetelotravní směsky. Nevhodné jsou brambory a jahody. Pozor na rezidua z herbicidů, zvláště triaziny a chlorsulfurony.
Výživa a hnojení: 40 t hnoje /ha,ostatní živiny podle půdního rozboru, dusík dodáme ve třech dávkách, u P a K je třeba 50 % zapravit na podzim, druho při jarní přípravě půdy ve formě SP a síranu draselného,
Zpracování půdy: podmítka , střední orba se zapravením hnoje , pak hluboká orba atd.

 

Pěstování a ošetřování.

Přímý výsev : Výsev provádíme od poloviny dubna do a začátek června. V případě časných výsevů na pole je možné použití netkané textilie, kterou mohou být okurky přikryté až do doby začátku kvetení.
Vyséváme 2,0 - 2,5 kg osiva na hektar, což odpovídá přibližně 70.000 - 100.000 rostlin na hektar.
Předpěstování rostlin je možné. Na předpěstování sadby počítejme 3-4 týdny před požadovaným termínem výsadby.
Ve skleníku udržujeme stálou teplotu vzduchu a zajišťujeme větrání. Výsadbu na záhon provádíme v polovině května.

Během vegetace udržujeme porost v čistém bezplevelném stavu plečkováním a okopávkou. V případě sucha zavlažujeme, raději větší dávky vody méně často.
I přes výrazné polní rezistence je během vegetace důležitá chemická ochrana proti plísni okurkové. Choroba se projevuje světle zelenými až žlutými, žilnatinou ohraničenými skvrnami na plně vyvinutých listech. Na spodní straně skvrn se vytváří za příznivých podmínek šedofialový až šedý povlak sporangií. Počet skvrn narůstá, spojují se a zasychají, dochází k rozpadu pletiv mezi hlavními nervy. Silně postižené listy usychají a rostliny hynou. Choroba se šíří za deštivého počasí, je podporována raními rosami. Z hlediska komplexní ochrany mají význam všechna opatření, která zabraňují ovlhčení nebo zkracují dobu ovlhčení listu (větrání, racionální závlaha, vertikální vedení) a využívají tolerantních odrůd, spolu s rozumnou chemickou ochranou. V souladu se seznamem registrovaných prostředků na ochranu rostlin v roce 1998 doporučujeme používat k ošetřování proti plísni okurkové následující přípravky: BRAVO 500 a KUPRIKOL 50 je vhodné používat především preventivně v době výskytu plísně a za vhodných podmínek pro jejich šíření. KUPRIKOL 50 snižuje intenzitu růstu. V době výskytu plísně v porostu doporučujeme provést ošetření některým z přípravků ALIETTE, MIKAL M, PREVICUR, které působí i systémově. Velmi vhodná a účinná je kombinace dvou litrů přípravku PREVICUR a dvou kg přípravku NOVOZIR MN 80 na ha.
Důležité je dodržet dávku 1000 - 1200 litrů postřikové jíchy na hektar. Toto množství je nutné dodržet i pro zabezpečení dobré účinnosti postřiku. Vhodné je přidat smáčedlo a dva litry přípravku HARMAVIT na hektar (listová výživa, 0,2 % koncentrace).

 

HRUBOOSTNÉ ODRŮDY
Odrůdy s hrubou, řídkou bradavičnatostí
Lze je doporučit jak do typicky okurkářských oblastí, tak především do oblastí s méně vhodnými klimatickými podmínkami. Vyznačují se mohutnější kořenovou soustavou, silnějším růstem a vyšší vitalitou. Lépe snášejí méně vhodné klimatické i pěstitelské podmínky. Z 10 m2 lze sklidit 54 - 70 kg plodů.
HUSTOOSTNÉ ODRŮDY
Odrůdy s jemnou, hustou bradavičnatostí
Doporučujeme je především do typicky okurkářských oblastí. Jsou celkově méně vzrůstné a citlivější k chladnému počasí. Z 10 m2 lze sklidit 35 - 65 kg plodů.

 

Odrůdy

ADMIRA F1
Hybrid s kvalitními plody tupého zakončení a štíhlého tvaru. Plody mají bílé ostny a jen zřídka deformují. Vzhledem k intenzívnímu nárůstu plodů doporučujeme intenzívní sběr třikrát týdně. Bujný růst a mohutný kořenový systém umožňují rostlině překonávat i horší klimatické podmínky, a proto je vhodná i k pěstování v okrajových pěstitelských oblastech. Má výraznou polní rezistenci k plísni okurkové. Je rezistentní k černi okurkové a CMV.

REGINA F1
Hybrid s převážně samičím květenstvím. Plody s hrubými bílými ostny jsou vysoké kvality, nedeformují a přerůstají jen pomalu. Má příznivé třídění plodů. Má bujný růst a mohutný kořenový systém zajišťující rychlou regeneraci. Vyniká tolerancí k plísni okurkové, je rezistentní k černi okurkové a CMV, tolerantní k antraknóze.

NORA F1
Hybrid s převážně samičím květenstvím. Má velmi kvalitní pomalu přerůstající a málo deformující plody s bílým hrubým ostnem a tupým koncem. Vzhledem k bujnému růstu a bohatému kořenovému systému dobře snáší i méně příznivé klimatické podmínky a intenzivně regeneruje. Je rezistentní k černi okurkové a CMV.

BLANKA F1
Hybrid s největším stupněm tolerance k plísni okurkové. Plod je štíhlý, střední, s hrubou bradavičnatostí a bílým ostnem, s výraznou odolností k deformacím. Má velmi bujný vzrůst a výborně regeneruje. Vyznačuje se celkově výborným zdravotním stavem, dobře snáší horší klimatické podmínky, nižší i vysoké teploty s relativním nedostatkem vláhy. Je rezistentní k černi okurkové a CMV, má dobrou toleranci k bakterióze a antraknóze listů.

FATIMA F1
Hybrid se štíhlými plody s bílým hustým ostnem. Zůstává štíhlý i při přerůstání. Plod je geneticky nehořký. Nať je méně vzrůstná, uplatní se v typicky okurkářských oblastech. Je rezistentní k CMV, černi okurkové, padlí okurkovému, s výraznou polní rezistencí k plísni okurkové. Je citlivější k nedostatku vláhy a chladu. Doporučujeme pro zahrádkáře.

HANA F1
Hybrid se štíhlými plody s bílým hustým ostnem, geneticky nehořkým. Poskytuje vysoce kvalitní plody s výborným podílem třídění . Je rezistentní k černi okurkové a CMV, tolerantní k padlí. Vyžaduje intenzívní agrotechniku.

CHARLOTTE F1
Hustoostná nakládačka s převážně samičím kvetením. Plody jsou štíhlé, krátké, tvarově vyrovnané s jemnou a hustou bradavičnatostí. Vyznačuje se raností, vysokým výnosovým potenciálem, odolností k deformacím a vysokou tolerancí k plísni okurkové. Rostliny se vyznačují středním vzrůstem, doporučujeme pěstování v hustějším sponu.

ORNELLO F1
Hybridní poloraná odrůda okurky nakladačky. Rostlina je středně vzrůstná, kvetení převážně samičí, délka plodů je krátká, plody štíhlé, bradavičnost jemná, hustší s bílým ostnem. Vyznačuje se vysokým výnosovým potenciálem, vitalitou, odolností k přerůstání a deformacím a výraznou odolností k plísni okurkové.

ELISABET F1
Velmi raná, hybridní, partenokarpická odrůda, s pevnými, jemně ostnitými plody tmavé barvy. Odrůda je nehořká, raná, odolná k deformacím.Pro velmi rané sklizně je doporučená pro pěstování ve fóliových krytech. Vhodná pro pěstování na Vertico systému. Je rezistentní k CMV, černi okurkové, tolerantní k padlí.