Makadlovka kmínová (Depressaria nervosa)

Makadlovka kmínová (Depressaria nervosa)

Vylíhé housenky se zavrtávají do stonků, řapíků a stopek rostlin. V dřeni vyžírají chodbičky a požírají květy. Dospělci jsou velcí 10-12 mm, s rozpětím křídel 20-25 mm. Křídla mají hnědá, bíle poprášená s četnými podélnými čárkami hnědé barvy a světlejšími příčnými proužky.
Housenka je polypodní, uprostřed ztloustlá se třemi páry panožek. Dorůstají velikosti 15-20 mm. Zbarvení je nápadně pestré se žlutým podélným proužkem a světlým břichem. Hrudní nohy jsou černé, panožky jsou žluté. Přezimující samičky kladou vajíčka na spodní stranu květních stopek. Housenky se kuklí uvnitř stonků. Během července až srpna se líhnou dospělci kteří přezimují.

OCHRANA JE MOŽNÁ PŘÍPRAVKY BIOBIT XL, DECIS MEGA, KARATE SE ZEON TECHNOLOGIÍ 5 CS