Květilka cibulová (Helemyia antiqua)

Květilka cibulová (Helemyia antiqua)

Rostliny napadené květilkou vadnou a hynou. Jejich cibule a krček zahnívají. Z přezimujících kukel se začátkem května líhnou šedožluté 6-7mm dlouhé mouchy. Samičky kladou na půdu ke krčku i nalisty bílá 1mm dlouhá vajíčka jednotlivě nebo ve skupinkách 10-30 kusů. Larvy 1. generace vyžírají krček a lodyhy, druhé generace cibule. Larvy jsou bílé nebo nažloutlé a délky asi 8mm. Kuklí se v půdě.

OCHRANA V MOMENTÁLNÍ DOBĚ NENÍ MOŽNÁ