Květák (Brassica oleracea var. Botrytis)

Květák (Brassica oleracea var. Botrytis)

 Nároky a pěstování:

Květák je velmi náročný na agrotechniku a optimální pěstební podmínky. Nejlépe se mu daří na hlinitých půdách s vysokým obsahem humusu, které netrpí sléváním. Vzhledem k menšímu kořenovému systému vyžaduje dostatečné množství snadno přijatelných živin a dostatečné zásobování rostlin vodou, hlavně v období intenzivního růstu a před sklizní. Zařazujeme ho do první tratě.

Předpěstovaná sadba: jako zelí, výsev od začátku února do začátku června, proti vyslepnutí se používá 1 g molybdenanu amonného na 1 m2, v
Na stanoviště vysazujeme od dubna - raný, letní a podzimní až do začátku července,do sponu 40 x 50 cm, 0,65x 0,35-0,4 m. Před sklizní již není nutné zalamování listů. 
Přímý výsev: jako zelí, v dubnu až květnu, spon 0,65x0,35m ,dojednocení, a před setím aplikace herbicidů a hnojiva.

 

Ošetřování a sklizeň:

závlaha 4-6 x dávka okolo 40mm, molybden v případě potřeby, ochrana proti chorobám jako zelí
Sklizeň: probírkou, ponecháme 2-3 řady listů,používáme sklizňové plošiny. 

termín sklizně- od poloviny května rané odrůdy, pak postupně až do října. výnos je až 35 t/ha

 

Rozdělení odrůd podle délky vegetace:

rané: 100 -120 dní
polorané: 130 -150 dní
pozdní: 160 - 200 dní

 

odrůdy

BORA
Velmi raná odrůda pro nejranější jarní polní pěstování ze sadby. Růžice je střední, smetanově bílá, částečně zakrytá, o průměrné hmotnosti 370 g. Je odolná proti fialovění, při velmi slunečném počasí je třeba ve sklizňovém období zalamovat listy, aby nedocházelo k výraznému žloutnutí růžic. Sklizňové období je konec května až polovina června. Vyžaduje intenzivní závlahu za největšího růstu a před sklizní. Vegetační doba 104 - 112 dní.

EXPRES

Velmi raná odrůda pro rychlení ve foliových krytech, pro polní pěstování jenom z nejranějších výsevů a při intenzivní agrotechnice pod závlahou. Rostliny jsou střední se slabším olistěním, růžice je vysoce klenutá, pevná, kompaktní, s hrubším zrněním, na vrcholu pevná, smetanově bílá, o průměrné hmotnosti 225 g. Před sběrem zalamujeme listy abychom zabránili žloutnutí růžice. Vegetační doba je 120 dnů od výsevu, 60 dnů od výsadby.

FASTMAN
Velmi raná odrůda typu Opaal pro první sklizeň a rychlení. Vytváří pevné bílé růžice. Má rychlý růst a vzpřímené olistění. Vegetační doba od výsevu 120 dní, od výsadby 60 dní.

OPAAL
Osvědčená odrůda určena k rychlení ve sklenících a folnících a pro nejranější polní pěstování při pečlivé agrotechnice a krytí folií nebo netkanou textilií. Růžice je menší, smetanově bílá, o průměrné váze 330 g. Vegetační doba od výsevu do sklizně je 100 - 107 dní.

GOODMAN
Raná odrůda, velmi vyrovnaná, odolná k nepříznivým klimatickým podmínkám. Má krátký košťál, silné vzpřímené listy tmavozelené barvy dokonale kryjí růžici, která je vynikající kvality, těžká, sněhobílá a zcela bez antokyanu. Vegetační doba je 80 dní od výsadby.

AMAZING
Populární poloraná odrůda vhodná pro letní sklizeň. Silné vzpřímeně rostoucí rostliny vytvářejí bílé dobře chráněné růžice. Lépe odolává mechovatění a žloutnutí růžic při horkém počasí. Tato odrůda je zvlášť vhodná do úrodných půd. Vegetační doba od výsadby je 82 dní, max. počet rostlin na 1 ha 26 tisíc. Vhodný pro jarní, letní i podzimní pěstování.

ATOS
Velmi raný květák, používaný výhradně pro přímý konzum. Velmi kvalitní a středně velké, pevné růžice jsou dobře kryté, nepřerůstají. Jejich povrch je hladký a dostatečně klenutý.
Pěstuje se od raných jarních výsevů až do výsevů okolo 20. června. Při jarním pěstování patří mezi pozdnější odrůdy s průměrnou úrodou. Při podzimním pěstování se může použít na mražení. Pěstuje se v první trati, vyžaduje hlinité humózní půdy, spon 50 × 50 - 60 cm.

BRILANT
Polopozdní květák k pěstování z přímého výsevu od dubna do června. Doporučujeme ho pěstovat pro letní a podzimní sklizeň. Růžice je větší, bílá o hmotnosti 600 - 700 g, odolná proti fialovění růžic, jako ochrana před žloutnutím je třeba počítat se zalamováním listů v letním období. Vegetační doba je pro letní sklizeň 100 - 115 dní, pro podzimní sklizeň 110 - 130 dní od výsevu. Lze jej pěstovat jako následnou plodinu po raných bramborách a raných zeleninách, z výsadby v první polovině července pro podzimní sklizeň.

ANDES
Letní až podzimní odrůda květáku, s vegetační dobou 101 - 132 dní.
Vytváří bílé, pevné a dobře klenuté růžice, částečně kryté dlouze elipsovitými zelenými až modrozelenými listy se středním až silným ojíněním. Průměrná hmotnost růžic dosahuje 842 g. Odrůda má dobrou odolnost proti fialovění a mechovatění.
Lze pěstovat jako letní až podzimní květák s výsevem od poloviny dubna do konce května ve sponu 50 × 50 -60 cm. Vyžaduje půdy 1. trati s dostatkem humusu a zejména vláhy. Zvláštní požadavky na agrotechniku nemá.

BRAVO
Klasická odrůda středně pozdního květáku. Lze jej pěstovat z předpěstované sadby i z přímého výsevu od dubna do června. Růžice je střední, dobře klenutá o hmotnosti 550 - 700 g. Vegetační doba je pro letní sklizeň 115 - 120 dní, pro podzimní 105 - 120 dní.

WHITE BALL
Pozdní odrůda s pevnou a vysoko klenutou růžicí. Listy jsou široce elipsovité, středně vzpřímené se silným voskovým povlakem. Vegetační doba od výsevu do první sklizně je 109 dní.

WHITE ROCK
 Rostliny jsou bohatě olistěné, mají tmavozelené, silně ojíněné, zvlněné, převážně vzpřímené listy, které velmi dobře kryjí růžici. Odrůda je vysoce odolná proti žloutnutí, prorůstání i mechovitosti růžic. Vegetační doba od výsevu 125 dní, od výsadby 95 dní. 

FONTANA
Pozdní odrůda s možností výsevu až do 20. června. Růžice je středně velká, pevná, nepřerůstá. Průměrná hmotnost je 750 - 800 g. Délka vegetační doby je od výsevu po první sběr 100 - 105 dní, doba ranosti od 110 - 120 dní. Tato odrůda je srovnatelná s odrůdami White Rock, Bravo.

DALIBOR
Středně raná odrůda polního květáku s vegetační dobou 118 dní. Růžice je částečně krytá listy, ploše kulovitého tvaru, slabě až středně klenutá, pevná barvy slonové kosti. Průměrná hmotnost růžic je 417 g. Dobře odolná proti mechovatění, prorůstání a fialovění.
Odrůda určena k pěstování z přezimované sadby. Tato zatím netradiční technologie se vyznačuje energetickou nenáročností při předpěstování sadby a vysokou výtěžností kvalitních růžic. Výsev se provádí začátkem září (do 20.9.), vysazuje v časném jaru. Rané květáky značně převyšuje velikostí i kvalitou růžic. 
Růžice je středně velká, okrouhlá, pevná, částečně krytá listy. Je odolná fialovění, žloutnutí a mechovitosti.

AMFORA F1
Nová odrůda typu Romanesco, je poměrně pozdní , vitálního vzrůstu a vytváří klenuté růžice složené z růžiček věžičkovitého tvaru, barvy světle zelené. Velice žádaná zelenina pro zdobení pokrmů. Doporučena pouze pro podzimní sklizeň.