Houbomilka česneková (Suillia lurida)

Houbomilka česneková (Suillia lurida)

Listy vadnou, žloutnou a odumírají. Často se zkrucují a rostlina hyne. Přezimují mouchy v nejrůznějších úkrytech. Jsou velké jako moucha domácí, hnědavě okrové, na mnoha místech bělavě poprášené. Šedě zakouřená křídla mají v místech příčných žilek tmavší skvrny. V březnu a dubnu kladou vajíčka na pochvy vyrůstajících listů , nejčastěji těsně nad zemí. Larvy vnikají mezi listy a vyžírají jejich báze. Často pronikají až k vegetačnímu vrcholu. Jsou bělavé a dosahují délky 11mm, kuklí se v půdě. Mouchy se líhnou v květnu a červnu.

OCHRANA JE MOŽNÁ PŘÍPRAVKY KARATE se ZEON technologií 5 CS (postřikem), RELDAN 40 EC (postřikem).