Hnojení pastiňáku

Pastiňák řadíme do druhé trati, během vegetace dodáme na pozemek 90 kg N /ha, 350 kg P2O5 /ha a 120 kg K2O /ha 60% této dávky aplikujeme při předseťových úpravách půdy a zbytek rozdělíme dle potřeby během vegetace.