Hnojení celeru

Celer je plodina první trati, s tím souvisí nutnost na podzim zapracovat do půdy 4–5 kg chlévského hnoje/m2 a dobře povápnit. Další hnojení během vegetace provádíme při výsadbě, kdy dodáme do půdy hnojivo s poměrem NPK 1,2:1,0:2,0, další přihnojování se provede dusíkatým hnojivem 6. a 12. týden po výsadbě.