Hnědá skvrnitost fenyklu (Pyrenophora teres)

Hnědá skvrnitost fenyklu (Pyrenophora teres)

Choroba napadá hlavně řapíky,Později také všechny nadzemní části rostlin včetně květenství. Na povrchu tvoří 1–3 cm velké oválné skvrny, které jsou hnědé. V místech napadení dochází k lámání stonků a rostliny ohniskově poléhají. Výrazné škody způsobuje hlavně ve vlhkých letech, na bujvých porostech v druhém roce vegetace. Choroba se přenásí napadeným osivem, nebo přežívá na posklizňových zbytcích a ostatních hostitelských rostlinách.

OCHRANA JE MOŽNÁ PŘÍPRAVKY DITHANE DG NEOTEC (postřikem při rokvětu v intervalu 10-14 dní opakovat), DITHANE M 45 (postřikem).