Choroby mrkve

Makadlovka kmínová, obaleči, klopušky, černá hniloba mrkve, padlí miříkovitých, suchá skvrnitost listů mrkve, mšice, pochmurnatka mrkvová, merule mrkvová

Makadlovka kmínová

Makadlovka kmínová (Depressaria nervosa)

Vylíhé housenky se zavrtávají do stonků, řapíků a stopek rostlin. V dřeni vyžírají chodbičky a požírají květy. Dospělci jsou velcí 10-12 mm, s rozpětím křídel 20-25 mm. Křídla mají hnědá, bíle poprášená s četnými podélnými čárkami hnědé barvy a světlejšími příčnými proužky. Housenka je...

Klopušky

Klopušky(Lygus)

Klopušky jsou nespecifičtí škůdci. Nejvíce škodí na semenných porostech vojtěšky, zeleniny atd.. Také škodí na okopaninách, v sadech, chmelu atd.. Nymfy a dospělci sají na nadzemních částech rostlin, nejčastěji na vzrostných vrcholech, listech a plodech. Posátá pletiva se deformují a zasychají....

Černá hniloba mrkve

Černá hniloba mrkve (Alternaria radicina)

Černá hniloba mrkve napadá mrkev ale i celer a petržel.. Na klíčících rostlinách se projevuje ztmavnutím, ztenčením a hnilobou kořenového krčku a v důsledku toho zasycháním listů. Na kořenech se černá hiloba objevuje hlavně v době zimního skladování. Za vegetace podléhají kořeny této infekci velmi...

Padlí miříkovitých

Padlí miříkovitých (Erysiphe heraclei)

Na všech nadzemních částech (listech, řapících, lodyhách, květenstvích i semenech) vznikají bělavé moučnaté povlaky ("moučenka") patogena. Nejsilněji jsou napadány vrchní strany listů. Vlivem poškození pokožkových buněk se napadené části zbarvují šedozeleně. Na povlacích houby později vznikají...

Suchá skvrnitost listů mrkve

Suchá skvrnitost listů mrkve (Alternaria dauci)

Hlavním zdrojem šíření této choroby jsou infikovaná semena. Kromě toho patogen přežívá i v půdě na napadených posklizňových zbytcích. V průběhu vegetace se mezi rostlinami rozšiřuje pomocí větru a deště konidiemi, které vznikají na napadených listech. Vedle mrkve může napadat i fenykl, ale ne již...

Mšice

Mšice hlohová a mrkvová (Semiaphis daucis)

Tato mšice je hustě pokryta šedavým (modrošedým) voskovým popraškem. Kvůli tomuto typickému zbarvení je někdy nazývána "popelkou". Mšice většinou žijí v koloniích na spodní straně listů většiny brukvovitých rostlin. Ze zeleniny nejčastěji na hlávkovém zelí, především přehnojeném dusíkem a...

Pochmurnatka mrkvová

Pochmurnatka mrkvová (Psila rosae)

Mladé rostliny žloutnou a odumírají. Na povrchu kůlového kořene, především v jeho horní třetině, jsou zvenčí patrné chodbičkovité požerky s mušími larvami. Bulvy celeru se zbarvují do fialova. Listy napadených starších rostlin celeru a petržele žloutnou. Význam: Napadení mrkve a celeru může vést až...

Merule mrkvová

Merule mrkvová (Triosa apicalis)

Listy napadených rostlin jsou silně zkadeřené a stočené. Při tom listy zůstávají zelené. Silně napadené rostliny zastavují růst a kořen zůstává pouze o síle tužky. Druh napadá mrkev, kmín, kopr, petržel a některé další divoce rostoucí druhy čeledi miříkovité. Na listech jsou dospělci podobní...