Choroby česneku

Fuzarióza česneku, Háďátko zhoubné, Houbomilka česneková 

Fuzarióza česneku

Fuzarióza česneku (Fusarium solani)

Projevuje se žloutnutím listů od vrcholu, postupným vadnutím a odumíráním rostlin. Napadené rostliny mají obvykle poškozeno podpučí a silně redukovaný kořenový systém. Na cibulích skvrny, které se rozšiřují dovnitř stroužků. Onemocnění je zřetelné zejména na příčném průřezu cibulí, kdy vynikne...

Háďátko zhoubné

Háďátko zhoubné (Ditylenchus dipsaci)

Projevuje se žloutnutím listů a následným odumřením rostliny. Napadené palice česneku jsou houbovité. Často zahnívají, na podpučí chybí kořínky. Háďátka jsou štíhlá 1-1,6mm dlouhá. Přezimují v zaschlých částech rostlin a v půdě. Z půdy do rostlin vnikají průduchy, poraněními, nebo aktivně pokožkou....

Houbomilka česneková

Houbomilka česneková (Suillia lurida)

Listy vadnou, žloutnou a odumírají. Často se zkrucují a rostlina hyne. Přezimují mouchy v nejrůznějších úkrytech. Jsou velké jako moucha domácí, hnědavě okrové, na mnoha místech bělavě poprášené. Šedě zakouřená křídla mají v místech příčných žilek tmavší skvrny. V březnu a dubnu kladou vajíčka na...