Černá hniloba mrkve (Alternaria radicina)

Černá hniloba mrkve (Alternaria radicina)

Černá hniloba mrkve napadá mrkev ale i celer a petržel.. Na klíčících rostlinách se projevuje ztmavnutím, ztenčením a hnilobou kořenového krčku a v důsledku toho zasycháním listů. Na kořenech se černá hiloba objevuje hlavně v době zimního skladování. Za vegetace podléhají kořeny této infekci velmi vzázcně. Na napadených kořenech vznikají tmavé , suché vpadlé skvrny. Velké škody působí tato choroba zejména v semenářství mrkve, neboť způsobuje vypadávání semen. Choroba se přenáší půdou a nakaženým osivem. 

OCHRANA JE MOŽNÁ PŘÍPRAVKEM DITHANE DG NEOTEC (postřikem max. 4x),