Bělásek zelný (Pieris brassicae)

Bělásek zelný (Pieris brassicae)

Housenky běláska zelného poškozují rostliny žírem a znečišťují je svým trusem. Vyskytují se pravidelně a způsobují velmi značné škody. Housenka běláska zelného je nevýrazně žlutá s černými skvrnami. Motýli první generace létají od konce dubna do počátku června. Druhá generace motýlů bývá početnější a také způsobuje značně větší škody na rostlinách. Vyskytuje se v červenci a srpnu. Přezimují kukly. Vajíčka jsou kladena ve skupinkách.

OCHRANA JE MOŽNÁ PŘÍPRAVKY BIOBIT XL (postřikem), DIMILIN 48 SC (postřikem v době líhnutí housenek do stáří 3-5 dní), KARATE SE ZEON TECHNOLOGIÍ 5 CS (postřikem), STEWARD (postřikem max. 3x v intervalu 10-14 dnů od začátku líhnutí housenek).